1- پکیج المان های فارسی و شمسی (کد ملی، شماره کارت بانکی، شماره موبایل، اعداد فارسی و ... )

2- پکیج جستجوگر TNT متصل به Scout

3- پکیج تاریخ شمسی و مبدل تاریخ Verta

4- پیامک SMS.ir و پیامک ملی پیامک