دستور ریستارت MySQL در محیط ترمینال لینوکس :

 /etc/init.d/mysqld restart

نتیجه :

# service mysqld start
# service mysqld stop
# service mysqld restart

هدف :

بعد از تغییر در فایل my.cnf که محتوی تنظیمات Mysql است برای اعمال تغییرات باید سرویس مجددا راه اندازی شود. فایل my.cnf برای بهینه سازی دیتابیس مورد استفاده قرار می گیرد و شامل حداکثر رم قابل اختصاص و تعیین زمان اجرای دستورات است.


ارتقاء CustomBuild 1.2 به CustomBuild 2.0 در دایرکت ادمین

پیش نیاز :

1- چک ورژن دایرکت ادمین

DirectAdmin Admin Panel --> Update/Licence --> Curent Version

ورژن دایرکت ادمین باید بیشتر از 1.45.3 باشد. اگر نبود کافی است در همان قسمت بر روی گزینه Update کلیک کنید.

2- چک ورژن CustomBuild فعلی :

ssh --> 
# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ./build version

شروع عملیات بروزرسانی :

1- ارتقاء ورژن CustomBuild به 2 :

ssh -->

# cd /usr/local/directadmin

# mv custombuild custombuild_1.x

# wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz

# tar xvzf custombuild.tar.gz

# cd custombuild

# ./build

چک مجدد ورژن CustomBuild :

ssh -->
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version

2- نصب پلاگین مدیریت CustomBuild در دایرکت ادمین :

Directadmin CP --> admin --> plugin manager --> Add Plugin -->
url : "http://www.custombuild.eu/plugin/custombuild.tar.gz" -->
ser admin password and click to "add plugin". (install after upload tick)


3- تغییر تنظمیات دایرکت ادمین به وسیله SSH در Putty

برای مشاهده پورت های فعال از دستور زیر استفاده کنید :

/sbin/ifconfig

برای تغییر تنظیمات پیشفرض و پورت ها از دستور زیر استفاده کنید :

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

برای مشاهده گزارش خطای سیستم از این دستور استفاده کنید :

tail /var/log/directadmin/error.log

برای حذف لیست آی پی های بلاک شده :

/sbin/service iptables stop
/sbin/chkconfig iptables off