انتقال فایل XLSX  فارسی به دیتابیس

( EXCEL 2007  TO MYSQL )

 

یک فرم ساده با امکان آپلود و نمایش محتوای فایل اکسل درون مرورگر .

با دقت در امکانات همین تکه کد ساده و تعریف آرایه ای برای انتقال اطلاعات به دیتابیس به راحتی می توانید اطلاعات موجود در فایل اکسل را به دیتابیس خود منتقل کنید . توجه داشته باشید که این کلاس فقط با فرمت xlsx کار کرده و هیچ فرمت دیگری را قبول نخواهد کرد .

<?php

if (isset($_FILES['file'])) {
    
    require_once "simplexlsx.class.php";
    
    $xlsx = new SimpleXLSX( $_FILES['file']['tmp_name'] );
    
    echo '<h1>Parsing Result</h1>';
    echo '<table border="1" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse">';
    
    list($cols,) = $xlsx->dimension();
    
    foreach( $xlsx->rows() as $k => $r) {
//        if ($k == 0) continue; // skip first row
        echo '<tr>';
        for( $i = 0; $i < $cols; $i++)
            echo '<td>'.( (isset($r[$i])) ? $r[$i] : '&nbsp;' ).'</td>';
        echo '</tr>';
    }
    echo '</table>';
}

?>
<h1>Upload</h1>
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
*.XLSX <input type="file" name="file"  /><input type="submit" value="Parse" />
</form>

انتقال فایل به دیتابیس با استفاده از این کلاس

بزودی ...

دریافت کلاس Simplexlsx با لینک مستقیم

دریافت کلاس Simplexlsx از سایت اصلی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

انتقال فایل XLS  فارسی به دیتابیس

( EXCEL 2003 TO MYSQL )

بزودی ...

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انتقال فایل CSV  فارسی به دیتابیس

( UNICODE CSV TO MYSQL )

بزودی ...

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------