برای ایجاد یک فیلد در فرم که تاریخ ثبت فرم رو به صورت شمسی ذخیره کنه و در افزونه xForm Viewer هم قابل نمایش باشه باید این مراحل رو طی کنید :
1- در فرمتون یه فیلد مخفی ایجاد کنید و یه برچسب براش انتخاب کنید ( مثلا "تاریخ ثبت فرم" ) حالا توی قسمت نام هم یه اسم به دلخواه خودتون مجددا وارد کنید ( مثلا " date " ) خوب حالا نوبت مهمترین و سخت ترین مرحله است . شما باید توی مقدار فرم این عبارت رو وارد کنید :

<?php echo JHTML::_('date', 'now' ) ?>