آموزش سریع ساختن تاریخ شمسی
یک بخش ایجاد کنید .
وداخل این بخش 5 المان ایجاد کنید .
المان اول از نوع ورودی مخفی و به نام m مقدار آن میتوانی از مقدارهای (- . , /) استفاده کنید
المان دوم را به نام روز rooz و از نوع لیست بازشدنی باشد و مقدار آنها را از 1 تا31 به شکل (0;1;1 تا 0;31;31) وارد کنید
المان سوم هم به نام ماه mah مانند روز و مقدار آنرا میتوانید نام ماهها را به فارشی بنویسید و valu را عدد بدین و هم میتونین همش حروف باشه و هم عدد مانند (0;1;فروردین , 0;فروردین;1 , 0;فروردین;فروردین)
المان چهارم هم مانند قبلی ها ولی سال را وارد کنید . اگر برای تاریخ تولد است باید از سال 1300 تا 1391 . 91 آیتم بسازید که سخت است بیائید سال رو هم تقسیم کنید و تشکیل دهید از سه المان لیست بازشدنی یکان . دهگان و 13 که نشان دهنده سال 1300 هست . ولی برای درج تاریخ روز و همین سال که المان را با مقدار زیر (0;1391;1391) وارد کنید .
المان پنجم هم چیزی نیست جز یک ورودی مخفی که به نام همان تاریخ اصلی shamsiاست که در فرم درج شود .
مرحله دوم اسکریپت ها
همه ورودی ها در قسمت پیشرفته /اسکریپت ها / سفارشی بغیر از آخری شمسی و بجای **** نام المان را وارد کنید .

function ff_****_action(element,action) {

ff_shamsi _action(element,action);

}

و در اسکریپیت المان پنجم این اسکریپت را وارد کنیم .

function ff_shamsi_action(element,action)
{
ff_getElementByName('shamsi').value = 0;
ff_getElementByName('shamsi').value = Number(ff_getElementByName('shamsi').value) + Number(ff_getElementByName('rooz').value) + (ff_getElementByName('m').value) + (ff_getElementByName('mah').value) + (ff_getElementByName('m').value) + Number(ff_getElementByName('sal').value);
}
نکته : اگر شما الما آخری که تاریخ کلی هست را از نوع ورودی مخفی بگذارید . میتوانید در جدولها و خروجی ها استفاده کنید . و یا در صفحات بعد خلاصه اطلاعات وارد شده نشان دهید .
اگر دوست داشتید بعد از تکمیل تاریخ . تاریخ را ببینید . المان پنجم را از نوع متنی بگذارید و فقط خواندنی بگذارید .