نحوه تعریف قیمت برای عناصر لیست باکس و پرداخت آنلاین مبلغ گزینه انتخابی

در ادامه آموزش قبلی قصد داریم فرم پرداخت آنلاین کاملتری را بسازیم.برای مثال 3 محصول داریم که میخواهیم به گونه این امکان را فراهم کنیم که کاربران سایت در فرم ، یکی از محصولات را انتخاب کنند و بر اساس قیمتی که برای محصول تعریف کرده ایم ، مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند.

فرض بگیرید 3 محصول به نامهای زیر و با مبالغ مشخص شده داریم:

1- سیب هوایی 5000 ریال
2- سیب زمینی 10000 ریال
3- سیب زیرزمینی 20000 ریال

المانهای نام و نام خانوادگی و غیره را طبق روش معمول ایجاد کنید و بعد برای ساخت قسمت انتخاب محصول و پرداخت آنلاین مراحل زیر را دنبال کنید:


1- ابتدا باید یک لیست باکس درست کنیم که کاربر از لیست محصول مورد نظر خود را انتخاب کند.

یک المان از نوع " لیست پایین افتادنی " بسازید و نام آن را " products " قرار دهید و عنوان آنرا " محصولات " در همان قسمت و در کادر لیست به صورت زیر محصولات و قیمت محصولات مورد اشاره را وارد مینیم:

1;یک محصول انتخاب نمایید;یک محصول انتخاب نمایید
0;سیب هوایی 5000 ریال;5000
0;سیب زمینی 10000 ریال;10000
0;سیب زیرزمینی 20000 ریال;20000

حال باید به سربرگ پیشرفته بروید و در بخش اکشن اسکریپت گزینه "سفارشی " را انتخاب کنید و بعد از عملکردهای موجود گزینه " کلیک " را تیک بزنید، یک کادر متنی در قسمت پایین خواهید دید که باید در داخل آن کد زیر را قرار دهید:

function ff_products_action(element,action) {
ff_amountowing_action(element,action);
}

موارد انجام شده را ذخیره نمایید

2- اکنون باید یک المان از نوع متنی و با نام " amountowing " و با عنوان " مبلغ پرداختی " ایجاد کنید.
در سربرگ پیشرفته ابتدا گزینه " فقط خواندنی " را تیک بزنید
در قسمت اکشن اسکریپت هم کدهای زیر را قرار دهید:

function ff_amountowing_action(element,action)
{
  ff_getElementByName('amountowing').value = 0; 
 
   ff_getElementByName('amountowing').value = Number(ff_getElementByName('products').value);
  

}

تغییرات انجام شده را ذخیره نمایید.


3- حال باید یک المان بسیار مهم را ایجاد کنید.این المان باید از نوع " ورودی مخفی " باشد. نام آنرا باید " PasargadSelect " بگزارید و عنوان آنرا " جمع تراکنش " قرار دهید. تنظیمات را ذخیره کنید

4- در آخرین مرحله باید دکمه پرداخت را ایجاد کنید.
یک المان جدید از نوع پاسارگاد ایجاد کنید و نام آنرا " payment " قرار دهید و عنوان را نیز " پرداخت انلاین "

در سربرگ پیشرفته رفته و در بخش اکشن اسکریپت گزینه سفارشی و عملکردها را "کلیک" انتخاب کنید.سپس در کادر پایین کد زیر را قرار دهید:

function ff_payment_action(element, action)
{
  switch (action) {
    case 'click':
ff_getElementByName('PasargadSelect').value = Number(ff_getElementByName('amountowing').value)
ff_validate_submit();
      break;
    default:;
  } 
}

تغییرات را ذخیره کنید و تمام.


نکته بسیار مهم:
مثالی که اجرا شد با فرض این بود که فرم ساز متصل به بانک پاسارگاد میباشد بنابراین در مرحله سوم نام المان PasargadSelect قرار داده شد.در صورتی که فرم ساز به سایر بانکها متصل باشد باید در مرحله سوم ، المان به نامهای زیر نامگزاری شود:
برای بانک ملت MellatSelect
برای بانک پارسیان ParsianSelect
برای بانک سامان SamanSelect
برای پی پاد PaypadSelect
برای زرین پال ZarinpalSelect